Alle woningen verkocht

Alle woningen verkocht

Inmiddels zijn alle woningen verkocht. Doordat we nog steeds in afwachting zijn van goedkeuring op de omgevingsvergunning vanuit de gemeente, zullen we de start bouw moeten opschuiven. De procedure duurt langer dan van tevoren gepland. Wij merken dat in deze tijden het gebrek aan handjes bij de gemeente(n) er vaker voor zorgt dat deze procedures langer doorlopen.

Goedkeuring is wel in zicht, waarbij we er samen met de gemeente naar streven om eind dit jaar een goedgekeurde omgevingsvergunning te krijgen. Een omgevingsvergunning is pas onherroepelijk als 6 weken na bekendmaking van de vergunning geen bezwaar is ingediend. 

Bij geen bezwaar verwachten we dat we in februari 2022 een onherroepelijke omgevingsvergunning hebben en dat we dan omstreeks april 2022 kunnen starten met de bouw.